Stygt og pent språk

 

Nedenfor ser du noen av slangordene som er gitt for "gutt" og "jente" i slangundersøkelsen. Tallene viser hvor mange elever som har skrevet hvert av de ulike ordene. "Type 115" betyr for eksempel at 115 elever har skrevet ordet "type" som slangord for "gutt". Til sammen har elevene skrevet 835 ord for "jente" og 442 ord for "gutt", men bare 40 forskjellige ord for hver.

  1. Man snakker gjerne om slangord som henholdsvis "nedsettende" (stygge/negative), "nøytrale" eller "positive" (pene) ord. Sett opp noen kriterier for hvordan man kan skille mellom disse tre kategoriene.
  2. Klassifiser hvert ord ved å klikke på "nedsettende", "nøytralt" eller "positivt". Når du har klassifisert alle ordene og klikker på "resultat", får du opp søyler som viser hvordan de 835 ordene for "jente" og de 442 ordene for "gutt" fordeler seg prosentvis som nedsettende, nøytrale og positive. Du får separate søyler med resultater for "gutt" og "jente". Resultatene skriver du ut før du kommer tilbake her og fortsetter med oppgavene. Hva viser statistikken?

  3. Bruk resultatene som utgangspunkt, og diskuter hvilke holdninger som gjenspeiles i svarordene. Hva synes du om at man i det hele tatt samler inn slangord til bruk i norskundervisningen?

Tilbake til hovedsiden


"Jente" var det normalordet som ga aller flest svarord i slangundersøkelsen (i alt var det 55 ulike normalord som elevene ble bedt om å gi så mange slangord de kunne komme på for). På andre og tredje plass kom svarordene for mannens kjønnsorgan og kvinnens kjønnsorgan. Deretter kom ordene for homoseksuell mann og lesbisk kvinne. Slangordene for "gutt" havnet helt nede på fjortende plass!

 

Har du
kommentarer?
nye slangord?
Legg inn din kommentar her,
eller les hva andre har skrevet.

GUTT

ANTALL

nedsettende nøytralt positivt

JENTE

ANTALL

nedsettende nøytralt positivt

type

115

rype

111

kis

82

kjerring

103

fyr

80

berte

77

kar

38

babe

73

gutt

18

dame

73

gubbe

14

kæbe

72

dude

10

skreppe

70

homse

7

bitch

48

kæl

7

hore

29

mann

7

pia

24

babe

6

kjei

15

hønk

4

jente

14

mannfolk

4

chick

13

guy

3

kvinnfolk

12

horebukk

3

pike

11

kuk

3

fitte

8

pjokk

3

bimbo

7

stygging

3

hurpe

7

boy

2

dåse

6

chico

2

hull

5

dreng

2

tispe

5

han

2

kvinne

4

homo

2

snelle

4

kjakan

2

snuppe

4

kjekkas

2

tøs

4

mannebein

2

girl

3

pimp

2

hun

3

player

2

lesbe

2

pusen

2

ludder

2

romeo

2

røy

2

sexy

2

chica

2

tryne

2

jåle

2

ballhest

1

puta

2

boms

1

skezza

2

bundy

1

sklie

2

bølle

1

støkke

2

daten

1

tøtta

2

drittsekk

1

veikja

2

gandoo

1

larki

1

TOTAL 442      

TOTAL

835