Slangord for bra og dårlig

Nedenfor ser du noen av slangordene som er gitt for "bra" og "dårlig" i slangundersøkelsen. Tallene viser hvor mange elever som har skrevet hvert av de ulike ordene. "Kult 123" betyr for eksempel at 123 elever har skrevet ordet "kult" som slangord for "bra". Til sammen har elevene skrevet 481 ord for "bra" og 290 ord for "dårlig", men bare 22 forskjellige ord for hver.

  1. Noen av svarordene er gamle slangord, mens andre er nye ord. Sett opp noen kriterier for hvordan man kan skille mellom "gamle" og "nye" ord." .

  2. Klassifiser deretter hvert ord ved å klikke på "gammelt" eller "nytt". Når du har klassifisert alle ordene og klikker på "resultat", får du opp søyler som viser hvordan de 481 ordene for "bra" og de 290 ordene for "dårlig" sammenlagt fordeler seg prosentvis som gamle og nye. Hva viser statistikken?

  3. Er du enig i at alle ordene er slangord? Hvis ikke, hva vil du kalle de ordene som ikke er slang? Prøv å formulere en definisjon av begrepet "slang" på bakgrunn av det du kommer fram til.

Tilbake til hovedsiden
Visste du at Visste du at kjip, teit, tøff og kul er engelske lånord? De er norske utgaver av de engelske ordene cheap, tight, tough og cool.

 

 

 

Har du
kommentarer?
nye slangord?
Legg inn din kommentar her,
eller les hva andre har skrevet. 

 

 

BRA

ANTALL

Nytt Gammelt

DÅRLIG

ANTALL

Nytt Gammelt

kult

123

dritt

51

fett

69

ræva

33

spa

50

kjipt

29

rått

27

jævlig

27

supert

25

stinker

22

stilig

20

bad

15

flott

19

sucks

15

glimrende

17

15

konge

17

suger

14

mega

15

lø spa

8

topp

14

døvt

8

tøft

14

råttent

8

nydelig

11

nedsig

7

knall

11

søppel

7

excellent

10

teit

7

herlig

10

forferdelig

5

snadder

6

fitte

4

oppsig

6

harry

4

digg

5

på trynet

4

heftig

4

møkk

3

good

4

døll

2

knæsj

4

lamt

2

TOTAL 481    

TOTAL

290