Det arabiske ordet kæbe er skrevet på hele 12 ulike måter islangundersøkelsen: cabe, cæbe, kabe, kaebe, kahbe, kebe, khæbe, kæbbe,kæbe, kæbø, qabe og qæbe.


Har du
kommentarer?
nye slangord?
Legg inn din kommentar her,
eller les hva andre har skrevet.


Fremmedspråklig påvirkning

Materialet fra slangundersøkelsen består av omlag 22 000 ord, og 19 prosent av disse ordene er engelske. Bare et par prosent kommer fra andre fremmedspråk som arabisk, urdu og spansk. Nedenfor ser du de vanligste fremmedspråklige ordene i slangmaterialet utenom de engelske. Alle disse ordene var velkjente blant ungdommer i Oslo på 1990-tallet. Enkelte av de spanske ordene finnes også i slangmaterialet fra Bergen og Tromsø.
  1. Hvor mange av ordene kjenner du? Klassifiser hvert ord ved å klikke på ”kjent” eller ”ukjent”. Når du har klassifisert alle ordene og klikker på ”resultat”, får du opp søyler som viser hvordan ordene sammenlagt fordeler seg prosentvis som kjente og ukjente ord.

  2. Slangmaterialet ble samlet inn i 1997-1998. Tiden vil vise om ordene forsvinner, om de overlever i språket som slangord, om de overlever og blir en del av normalspråket, og om de eventuelt sprer seg til andre byer. Hva kan dine statistiske resultater fra deloppgave A fortelle med hensyn til denne utviklingen?

  3.   Den samme slangundersøkelsen ble også gjennomført i Danmark, Sverige og Finland. De engelske ordene i slangmaterialet er stort sett de samme i alle land (kul, party, nerd, in, happy, cash, crazy, happy, babe, bitch, ugly, boring, hip). De spanske ordene er også stort sett de samme (se tabellen). Ord fra andre fremmedspråk, derimot, er nesten helt forskjellige. På svensktoppen finner vi for eksempel de tyrkiske ordene guss (jente), chok (mye), tagga (gå, løpe), ayna (politi) og det arabiske ordet keff (dårlig), og det er jo helt andre ord enn de som ligger på norsktoppen. Hva kan dette fortelle om ulike typer påvirkning fra de ulike språkene?

Tilbake til hovedsiden

Ord

Opphav

Betydning

Kjent Ukjent

arabisk,/kurdisk

nei, ikke/dårlig, stygg

kæbe

arabisk/berbisk

jente (egentlig ”prostituert”)

baosj

arabisk

politi (egentlig "sjef, hode")

wallah (vålla)

arabisk, urdu

jeg lover, edsavleggelse (egentlig "jeg sverger ved Allah")

spa

berbisk, kurdisk

pen, bra

gandoo

urdu

gutt (egentlig ”homofil”)

larki

urdu

jente

larka

urdu

gutt

avor

berbisk

dra, stikke, flykte/stikk!

puta

spansk

jente (egentlig ”hore”)

chica

spansk

jente

chico

spansk

gutt

dinero

spansk

penger

marikån

spansk

slem, ondskapsfull (egentlig “homofil”)

loco

spansk

gal

amigo

spansk

venn

isjvar

arabisk/tyrkisk

stjele

sjofe

arabisk/berbisk

se, holde utkikk