Engelsk i norsk

 
De seks vanligste engelske lånordene i materialet fra slangundersøkelsen er cool, party, nerd, in, happy og cash. Nedenfor ser du hvordan elevene som deltok i slangundersøkelsen har skrevet disse ordene. Noen har stavet på engelsk, andre har fornorsket stavemåten. Tallene viser hvor mange elever som har stavet på de ulike måtene: "in 119, inn 21" betyr for eksempel at 119 elever har stavet ordet in, mens bare 21 har stavet det inn. Til sammen har elevene skrevet 1262 slangord, men altså bare seks forskjellige ord.
  1. Finn ut om det er mest vanlig å stave på engelsk eller å fornorske stavemåten, ved å klikke på "engelsk stavemåte" eller "fornorsket stavemåte" for hver stavingsvariant. For de ordene som ikke lar seg klassifisere slik klikker du på "annen stavemåte". Når du har klassifisert alle ordene og klikker på "resultat", får du opp søyler som viser hvordan alle de ulike variantene av de seks ordene sammenlagt fordeler seg prosentvis på engelsk, norsk og "annen" stavemåte. Resultatene skriver du ut før du kommer tilbake her og fortsetter med oppgavene. Hva viser statistikken?
  2. Bruk de statistiske resultatene du har kommet fram til, og drøft om stavemåten kan fortelle om vi oppfatter et ord som engelsk eller norsk.

  3. 19 prosent av alle svarordene i slangundersøkelsen er lånt fra engelsk. Hva synes du om at vi bruker så mange engelske ord i norsk?

Stavemåte   Stavemåte
COOL (404)
Norsk Engelsk Annen NERD
(218)
Norsk Engelsk Annen
cool (15) nerd (189)
kul (366) nørd (25)
kuul (21) nærd (3)
kewl (2) neård (1)
               
PARTY
(277)
      CASH
(102)
     
party (250) cash (91)
partay (10) kasj (4)
partai (4) kæsj (2)
partey (4) kash (2)
parti (2) kæsh (1)
parthy (1) casj (1)
par-tey (1) casch (1)
partaia (1)        
partaii (1) HAPPY
(120)
     
pardeh (1) happy (110)
pathy (1) hæppi (5)
pærti (1) hæppy (3)
        happi (1)
IN
(140)
      heppy (1)

in (119)        
inn (21)        
               
             

Visste du at de engelske lånordene mikse, trøbbel, ålreit, tøff og sporty var slangord i norsk allerede før andre verdenskrig?

Visste du at de engelske lånordene en boys (en gutt), trein (tog), og metsjes (fyrstikker) var slangord for 50 år siden, men forsvant ut av språket?

Har du
kommentarer?
nye slangord?
Legg inn din kommentar her,
eller les hva andre har skrevet.